Autorizare personal

Categories: Securitatea si Sanatatea Muncii,Servicii

SC Protect Consulting SRL ofera urmatoarele servicii de autorizare personal :

 • Legător sarcină
 • Manevrant (mecanisme de ridicat)
 • Electrician pentru joasă tensiune

Legător sarcină

Autorizarea internă  ”legători sarcină”  se face în conformitate cu  prescripţia tehnică R1/2010.

Dosarul de autorizare internă “legători sarcină” conţine următoarele documente:

 1. Adeverinţă medicală – apt pentru legător sarcini
 2. Decizie comisie de examinare legător sarcină;
 3. Instruire teoretică şi practică a legătorului sarcini;
 4. Adeverintă legător sarcină;

manevrant (mecanisme de ridicat)

Autorizarea internă ”Manevrant” (mecanisme de ridicat) se face în conformitate cu prescripţia tehnică R1/2010.

Dosarul de autorizare internă “manevrant” (mecanisme de ridicat) conţine următoarele documente:

 1. Adeverinţă medicală – apt pentru manevrarea mecanismelor de ridicat;
 2. Decizie comisie de examinare manevrant;
 3. Instruire teoretică şi practică a manevrantilor;
 4. Adeverinta manevrant;

Electrician pentru joasă tensiune

Autorizarea internă electricieni pentru joasă tensiune (j.t.) se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv Legea securităţii şi sănătate în muncă nr. 319/2006, art. 13, lit. i), Ordinul 25/2007, art. 10 şi a Regulamentului intern de autorizare a electricienilor, art. 4.

Dosarul de autorizare internă electricieni pentru joasă  tensiune (j.t.) conţine următoarele documente:

 1. Decizie comisie de examinare electricieni;
 2. Regulament autorizare electricieni;
 3. Fişă de examinare electricieni (apt medical şi psihologic);
 4. Chestionar SSM;
 5. Talon de autorizare electricieni.
Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns