Curs – Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pe şantier (nivel superior)

Categories: Cursuri Formare Profesionala

coordonator santier

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse a emis Ordinul 242/2007, Ordin ce reglementează Regulamentul privind formarea specifică a coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare și mobile.

Prezentul Ordin stipulează faptul că beneficiarii şi/sau managerii de proiect începând cu data de 01.09.2007 au obligaţia să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.300/2006.

Firma noastră în calitate de furnizori de formare profesională a adulţilor, organizează următorul curs:

– COORDONATOR ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ –

Cod COR 226303 – Nivel superior – 90 ORE – 

CERINŢE MINIME: studii superioare tehnice, curs de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  de 80 ore, şi experienţă profesională în domeniul construcţiilor de minim 5 ani.

Cursurile sunt atestate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional.

Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, absolvenţi ai cursului post universitar în domeniul evaluării riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi masteranzi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI până VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Cerere înscriere
  2. Copie după buletin/carte de identitate;
  3. Copie după certificatul de naştere;
  4. Curriculum vitae;
  5. Copie după diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ;
  6. Copie după cartea de muncă din care să rezulte experienţa profesională în construcţii sau în conducerea şantierului
  7. Copie după documentele care atestă nivelul de pregătire mediu sau superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns