Curs de actualizare – Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe şantiere temporare şi mobile

Categories: Cursuri Formare Profesionala

coordonator santier 2

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a emis Ordinul 2712/2012, ordin ce reglementează formarea specifică  de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului/realizării lucrării pentru şantiere temporare sau mobile.

Societatea noastră în calitate de furnizor de formare profesională a adulţilor organizează:

CURS DE ACTUALIZARE – COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Durata cursului este de 40 de ore

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • cerere de înscriere;
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după cartea de identitate;
  • copie după certificatul de absolvire a programului de formare profesională pentru ocupaţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate, însoţit de suplimentul descriptiv al acestuia;
  • copie după diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ.

Ca urmare a participării la curs se elibereaza un certificat de participare ce însoţeşte certificatul de absolvire iniţial.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns