Curs – Fochist clasa C – cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

Categories: Cursuri Formare Profesionala

fochist cazan apa calda

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri pentru meseria de fochist cazane de abur şi de apă fierbinte.

FOCHIST CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI ABUR DE JOASĂ PRESIUNE – COD COR 818207

Durata cursului este de 90 ore, din care:

    • Instruire teoretică: 60 ore – Colegiul Tehnic„ANGHEL SALIGNY ”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, mun. Bacău
  • Instruire practică: 30 ore – la sediul unei societăţi autorizate ISCIR.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. cerere de înscriere;
  2. copie după certificatul de naştere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după diploma de studii;
  5. poză 2.5/3.5 cm (recentă)
  6. fişă de aptitudini de la medicina muncii cu specificația – „Apt pentru a presta activitatea de fochist”.

fisa de aptitudine

Cursurile sunt avizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul ISCIR.

Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care au promovat examenul de autorizare ISCIR.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns