Curs instruire profesională a angajaților OBLIGATORIU pentru salariatii din alimentatie publica, saloane de infrumusetare, unitati de cazare sau colectivitati de copii si tineri.
Curs instruire profesională a angajaților privind însușirea Noțiunilor Fundamentale de Igienă conform ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.1225/5031/2003.

Hotărârea de Guvern nr.857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.621, din 1 septembrie 2011 reglementează sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor de igienă.

Lipsa unui certificat de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă se pedepsește cu o amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice care angajează personal căruia îi lipsește această atestare.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:

  •  Solicitare scrisă din partea persoanei fizice sau juridice, la care se anexează tabelul cu participanții la curs, în care se va specifica ocupația/ funcția la locul de muncă
 • Copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)

Cursul și examenul se pot desfășura atât la sediul furnizorului de formare, cât și la sediul beneficiarului.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

MODULUL 1: Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, inclusiv alimentație publică și a colectivităților.

Tematica:

  • Însușirea noțiunilor teoretice privind riscurile pentru sănătatea populației în relație cu calitatea alimentelor
  • Însușirea noțiunilor teoretice și practice privind igiena unităților de producție, desfacere, depozitare, alimentație publică și colectivă, a mijloacelor de transport
  • Însușirea noțiunilor teoretice și practice privind protecția personalului încadrat
 • Însușirea legislației sanitare în domeniu

Nivele de pregatire:

 • Nivelul I:

CUI SE ADRESEAZĂ: managerilor, șefilor de secție, directorilor pentru asigurarea calității etc., din unitățile cu profil alimentar (producție, comercializare, depozitare, transport) și din unitățile de alimentație publică și colectivă

 • Nivelul II:

CUI SE ADRESEAZĂ: operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și colectivă și vânzătorilor în funcție de tipul de activitate (lapte și produse lactate, carne și preparate din carne și pește, pâine și produse de panificație, zahăr și produse zaharoase etc.)

 • Nivelul III:

CUI SE ADRESEAZĂ: personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă

Condiții de înscriere: minim 6 – 8 clase

MODULUL 2: Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.)

Tematica:

  • însușirea noțiunilor teoretice și practice privind prevenirea transmiterii și multiplicării germenilor în unitățile de asistență medicală
  • însușirea noțiunilor teoretice și practice privind profilaxia infecțiilor nosocomiale
 • însușirea noțiunilor teoretice și practice privind asigurarea unor condiții de mediu fără risc pentru personal, bolnavi și alte categorii

CUI SE ADRESEAZĂ: personalului de îngrijire din unitățile de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare

Condiții de înscriere: minim 6 – 8 clase

MODULUL 3: Producția și distribuția apei potabile, inclusiv a apei potabile îmbuteliate.

Tematica:

  • noțiuni teoretice privind riscurile pentru sănătatea populației în relație cu calitatea apei potabile
  • noțiuni teoretice și practice privind cerințele de igienă pentru unitățile de producție, îmbuteliere, transport, stocare, distribuție și pentru materiale și reactivii în contact cu apa
  • noțiuni teoretice și practice privind protecția personalului încadrat
 • legislația sanitară în domeniu

Nivele de pregatire:

 • Nivelul I:

CUI SE ADRESEAZĂ: managerilor, șefilor de secție, directorilor pentru asigurarea calității etc., din unitățile de producere și distribuție a apei potabile, inclusiv îmbuteliate

 • Nivelul II:

CUI SE ADRESEAZĂ: operatorilor din unitățile de producție și distribuție a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliata

 • Nivelul III:

CUI SE ADRESEAZĂ: personalului de întreținere și reparații din unitățile de producție și distribuție a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliata.

Condiții de înscriere: minim 6 – 8 clase

MODULUL 4: Servicii de îngrijire corporală

Tematica:

  • Cunoașterea și aplicarea noțiunilor generale privind clasificarea unităților prestatoare de servicii
  • Cunoașterea și respectarea cerințelor de igienă pentru funcționarea unităților prestatoare de servicii
  • Însușirea noțiunilor privind riscul pe sănătate în relație cu condițiile din unitățile prestatoare de servicii
  • Noțiuni de igienă personală
 • Folosirea corectă a substanțelor utilizate la dezinfecție, curățenie și dezinsecție

CUI SE ADRESEAZĂ: personalului ce oferă servicii de îngrijire corporală

Condiții de înscriere: minim 6 – 8 clase

MODULUL 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Tematica:

  • noțiuni privind importanța acestor servicii pentru asigurarea unui mediu fără risc pentru sănătate
  • noțiuni privind aplicarea tehnicilor corecte în serviciile de curățenie
 • noțiuni privind personalul care lucrează în unitățile de asistență sanitară: particularități ale acestor activități în unitățile de profil și aspecte legislative în domeniu

CUI SE ADRESEAZĂ: personalului ce oferă servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Condiții de înscriere: minim 6 – 8 clase

aviz igiena 001

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns