Curs – Îmbuteliator fluide sub presiune

Categories: Cursuri Formare Profesionala

butelii gaze tehnice

Organizăm curs de specializare pentru meseria de:

„ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE” cod COR 932901.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere de înscriere;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copie după diploma de studii, minim 10 clase;
  • Copie certificat de naştere;
  • O fotografie tip legitimaţie 2,5/3,5 cm.
  • Fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii cu specificaţia “APT PENTRU PRESTAREA ACTIVITĂŢII DE ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE ”.

fisa de aptitudine

Cursuri avizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de absolvire sunt emise de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional(UNIUNEA EUROPEANĂ – Germania, Italia, Suedia, Danemarca, Regatul Unit, Franţa, Belgia, Austria, Spania, Olanda, etc.) .

Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul ISCIR.

Certificat absolvire specimen

autorizatie iscir

Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care au promovat examenul de autorizare ISCIR.

Durata cursului este de 104 ore, reprezentând 72 de ore pregătire teoretică şi 32 de ore de pregătire practică, urmând a se desfăşura partea teoretică în incinta Colegiul Tehnic„ANGHEL SALIGNY ”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, mun. Bacău, iar partea practică la sediul unei societăţi autorizate ISCIR.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI până VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns