Curs – Liftier

Categories: Cursuri Formare Profesionala

Având în vedere prevederile prescripţiei tehnice R1-2010, toate unităţile care deţin şi/sau exploatează ascensoare sunt direct răspunzătoare pentru funcţionarea, manevrarea acestora în condiţii de siguranţă, astfel ele trebuie să numească personal tehnic, ce trebuie autorizat de I.S.C.I.R. ca LIFTIER în urma participării la un curs de specializare în acest domeniu, conform CR8-2009, art.2, art 5, art.46 și art.47 .

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1) cerere de înscriere;

2) copie după certificatul de naştere;

3) copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

4) copie după actul de identitate;

5) copie după diploma de studii, minim învăţământul obligatoriu;

6) o fotografie 25 mm/35 mm;

7) fișa de aptitudini de la medicina muncii cu specificaţia „apt pentru a presta activitatea de LIFTIER”.

fisa de aptitudine

Cursurile sunt avizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul ISCIR.

Autorizaţia şi certificatul de absolvire se eliberează individual persoanelor care au promovat examenul.

Certificat absolvire specimen autorizatie iscir

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI până VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns