Curs – Macaragiu – grupa E (maşinist pod rulant cu comanda de la sol)

Categories: Cursuri Formare Profesionala

40241-32

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri de calificare pentru ocupaţia de MACARAGIU cod NC 8333.1.1., grupa E – (maşinist pod rulant cu comanda de la sol) , conform PT CR8-2009.

Durata cursului este de 360 ore (120 de ore pregătire teoretică şi 240 de ore de pregătire practică).

Certificatele de calificare sunt emise de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional (UNIUNEA EUROPEANĂ – Germania, Suedia, Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Franţa, Belgia, Austria, Spania, Olanda, Irlanda etc.) .

Certificat calificare profesionala specimenautorizatie iscir

Cursurile sunt avizate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor  de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. cerere de înscriere;
  2. copie după certificatul de naştere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
  5. fotografie 2,5/3,5 cm.
  6. fişă de aptitudini de la medicina muncii cu specificatia  – APT PENTRU A PRESTA ACTIVITATEA DE MACARAGIU;

fisa de aptitudine

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns