macaragiu

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri pentru ocupaţia de MACARAGIU cod NC 8333.1.1 cu autorizare ISCIR

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. cerere de înscriere;
  2. copie după certificatul de naştere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
  5. o fotografie tip legitimaţie, 2,5/3,5 cm;
  6. fişă de aptitudini de la medicina muncii cu specificatia  – APT PENTRU A PRESTA ACTIVITATEA DE MACARAGIU;

fisa de aptitudine

Cursuri avizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de calificare sunt emise de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional (UNIUNEA EUROPEANĂ – Germania,  Suedia, Danemarca, Regatul Unit, Franţa, Belgia, Austria, Spania, Olanda, Irlanda etc.) .

Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul ISCIR.

Certificat calificare profesionala specimen autorizatie iscir

Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care au promovat examenul de autorizare ISCIR.

Durata cursului este de 360 ore, reprezentând 120 de ore pregătire teoretică şi 240 de ore de pregătire practică. Partea teoretică se va desfășura în incinta Colegiul Tehnic„ANGHEL SALIGNY ”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, mun. Bacău, iar partea practică la sediul unei societăţi autorizate ISCIR.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI până VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns