Curs postuniversitar – EVALUATOR AL RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Categories: Cursuri Formare Profesionala

risk

Scopul programului îl constituie formarea de specialişti cu studii superioare într-unul din domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă”. Misiunea programului constă în pregătirea profesională a cursanţilor şi asigurarea competenţelor privind:

  • identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
  • prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
  • ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
  • implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
 •   monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

Absolvirea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor”, le permite absolvenţilor acestuia îndeplinirea cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, prevǎzute de art. 50, alin. 1, lit. c din H.G. 1425/2006, modificat şi completat prin H.G. 955/2010.

Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată.

Durata cursului – 240 ore (cca. opt săptămâni).

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Cerere de înscriere;
 • Diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;
 • Copie C.I. sau B.I.

Universitatea din Petroşani asigurǎ o pregǎtire specificǎ la nivel de excelenţǎ, prin expertiza teoreticǎ, metodologicǎ şi practicǎ a lectorilor, atât cadre didactice cu un nivel de pregătire superior, cât şi specialişti asociaţi de înaltǎ ţinutǎ profesionalǎ.

Lectori: Conf.univ.dr. Roland MORARU , Conf.univ.dr. Gabriel BĂBUŢ

Certificatele de absolvire sunt eliberate de Universitatea din Petroşani.

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact –Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns