Curs – Specialist în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Categories: Cursuri Formare Profesionala

People with a variety of occupations

În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă prin intrarea în vigoare a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 , vă aducem la cunoştinţă următoarele:

– Lucrătorii desemnaţi, conducătorul serviciului intern precum şi coordonatorii de securitate din cadrul şantierelor mobile şi temporare pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu.

Pentru a vă veni în ajutor organizăm următorul curs de formare profesională:

– SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ – conform cod COR 241220

– durata – 80 DE ORE (pregătire teoretică)

Cursurile sunt atestate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de absolvire sunt emise de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional.

Certificat absolvire specimen

Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, absolvenţi ai cursului post universitar în domeniul evaluării riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, şi masteranzi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cursurile se desfăşoară în incinta Colegiul Tehnic „ANGHEL SALIGNY”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, mun. Bacău.

CERINTE MINIME:  – studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.(conform art.49, alin.1, lit. a din HG 955/2010)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere înscriere;
  • Diplomă studii – minim diplomă bacalaureat (copie);
  • B.I. /C.I. (copie);
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie).

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns