Curs postuniversitar – EVALUATOR AL RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Scopul programului îl constituie formarea de specialişti cu studii superioare într-unul din domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă”. Misiunea programului constă în pregătirea profesională a cursanţilor şi asigurarea competenţelor privind: identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; evaluarea nivelului de risc al locurilor…

Curs – Specialist în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă prin intrarea în vigoare a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 , vă aducem la cunoştinţă următoarele: – Lucrătorii desemnaţi, conducătorul serviciului intern precum şi coordonatorii de securitate din cadrul şantierelor mobile şi temporare pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire…

Program de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă(45 ore)

În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, vă aducem la cunoştinţă următoarele:       – Conform art. 16, pct. (1), lit. c din HG 955/2010 privind Normele Metodologice de aplicarea a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorul pentru a putea …

Curs – Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pe şantier (nivel superior)

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse a emis Ordinul 242/2007, Ordin ce reglementează Regulamentul privind formarea specifică a coordonatorilor…

Curs de actualizare – Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe şantiere temporare şi mobile

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a emis Ordinul 2712/2012, ordin ce reglementează formarea specifică  de coordonator în…

Curs – Fochist clasa A – cazane de abur şi apă fierbinte

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri pentru meseria de fochist cazane de abur şi de apă fierbinte. FOCHIST CAZANE DE ABUR ŞI DE APĂ FIERBINTE – COD COR 818204 Durata cursului este de 240 ore, din care: Instruire teoretică: 170 ore – Colegiul Tehnic„ANGHEL SALIGNY ”, str….

Curs – Fochist clasa C – cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri pentru meseria de fochist cazane de abur şi de apă fierbinte. FOCHIST CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI ABUR DE JOASĂ PRESIUNE – COD COR 818207 Durata cursului este de 90 ore, din care: Instruire teoretică: 60 ore – Colegiul Tehnic„ANGHEL SALIGNY ”, str….

Curs – Liftier

Având în vedere prevederile prescripţiei tehnice R1-2010, toate unităţile care deţin şi/sau exploatează ascensoare sunt direct răspunzătoare pentru funcţionarea, manevrarea acestora în condiţii de siguranţă, astfel ele trebuie să numească personal tehnic, ce trebuie autorizat de I.S.C.I.R. ca LIFTIER în urma participării la un curs de specializare în acest domeniu, conform CR8-2009, art.2, art 5,…

Curs Macaragiu

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri pentru ocupaţia de MACARAGIU cod NC 8333.1.1 cu autorizare ISCIR ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: cerere de înscriere; copie după certificatul de naştere; copie după actul de identitate; copie după actul de absolvire a învăţământului obligatoriu; o fotografie tip legitimaţie, 2,5/3,5…

Curs – Macaragiu – grupa E (maşinist pod rulant cu comanda de la sol)

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de calificare profesională a adulţilor, organizează cursuri de calificare pentru ocupaţia de MACARAGIU cod NC 8333.1.1., grupa E – (maşinist pod rulant cu comanda de la sol) , conform PT CR8-2009. Durata cursului este de 360 ore (120 de ore pregătire teoretică şi 240 de ore de pregătire practică)….