CURS – OPERATOR LA PRODUCEREA SEMIFABRICATELOR DIN LEMN

SC PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în calitate de furnizor de formare profesională a adulţilor, propune spre organizare cursul de calificare     OPERATOR LA PRODUCEREA SEMIFABRICATELOR DIN LEMN N.C 8141.2.2 Durata  instruirii:   Durata instruirii este de  720 ore, din care: Instruire teoretică: 240 ore Instruire practică: 480 ore .   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:…

Curs Igiena

Curs instruire profesională a angajaților privind însușirea Noțiunilor Fundamentale de Igienă conform ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr.1225/5031/2003. Hotărârea de Guvern nr.857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.621, din 1 septembrie 2011 reglementează sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor de igienă. Lipsa unui certificat de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale…

Curs – Îmbuteliator fluide sub presiune

Organizăm curs de specializare pentru meseria de: „ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE” cod COR 932901. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: Cerere de înscriere; Copie după actul de identitate; Copie după diploma de studii, minim 10 clase; Copie certificat de naştere; O fotografie tip legitimaţie 2,5/3,5 cm. Fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii cu specificaţia “APT…

Curs – LABORANT CHIMIST – (LABORANT – OPERATOR CENTRALE TERMICE)

Având în vedere prevederile prescripţiei tehnice C1-2010, toate unităţile care deţin instalaţii de tratare a apei, respectiv centrale termice trebuie să numească personal, care supraveghează în timpul exploatării Cazanelor de abur, de apă calda şi de apă fierbinte, denumit în continuare “laborant-operator centrale termice”. Persoanele care vor să se autorizeze ca laborant-operator centrale termice sunt…

Curs – OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GAZ PETROL LICHEFIAT

Operatorii instalaţiilor de GPL, care efectuează activităţi de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate, trebuie să fie instruiţi (specializaţi) şi autorizaţi. Pentru a vă veni în ajutor suntem încântaţi să vă furnizăm oferta noastră privind cursul de formare profesionala şi autorizare pentru ocupaţia de OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GPL, cod COR 932009. Programul de formare profesională conţine partea teoretică (30 ore) şi partea practică (16 ore)….

Curs – Stivuitorist

Având în vedere prevederile prescripţiilor tehnice R1-2010 avizate de către ISCIR România, toate unităţile care deţin şi/sau exploatează stivuitoare sunt direct răspunzătoare pentru funcţionarea, manevrarea acestora în condiţii de siguranţă, astfel ele trebuie să numească personal tehnic, ce trebuie autorizat de ISCIR. Persoanele care vor să se autorizeze ca stivuitorişti sunt obligate să participe la un curs de…

Stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului pentru personalul de deservire ISCIR

Conform Prescripţiei tehnice CR-8-2009, art. 78 personalul de deservire a  instalaţiilor/echipamentelor aflate sub incidenţa ISCIR trebuie să urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizaţiei pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. Vă informăm că societatea noastră în calitate de furnizor de formare profesională organizează stagii de…

Curs – Operator R.S.V.T.I. (responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor) – modul A

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008 persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor/echipamentelor, în raport cu numărul şi complexitatea…

Curs – Operator R.S.V.T.I.(responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor) – modul B

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008, persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor/echipamentelor, în raport cu numărul şi…

Curs – Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune (RSL-IP)

Ordinul Ministerului Economiei – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165 din 04.07.2011 reglementează metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR şi are ca scop formarea profesională a personalului în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/…