Prestari servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Categories: Securitatea si Sanatatea Muncii,Servicii

Prestari servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 1. Organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul unităţilor.
 2. Elaborarea şi actualizarea anuală a planului de prevenire şi protecţie;
 3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 4. Întocmirea şi ţinerea evidenţei registrelor privind accidentele de muncă.
 5. Efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 6. Întocmirea tematicilor de instruire pentru fiecare formă de instruire în parte (la angajare, la locul de muncă şi periodică).
 7. Întocmirea măsurilor de prim ajutor conform riscurilor identificate la locul de muncă.
 8. Testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă la angajare şi periodic.
 9. Organizare şi asigurarea funcţionării Comitetului de Securitate si Sănătate în Muncă.
 10. Dotarea cu afişe, acte normative, fişe individuale de instruire, broşuri, etc. necesare în procesul de instruire.
 11. Verificarea şi autorizarea internă a angajaţilor pe meserii.
 12. Întocmirea Listei interne de acordare a echipamentului individual de protecţie.
 13. Întocmirea fişei postului cu atribuţiile şi răspunderile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător funcţiilor exercitate. .
 14. Sesizarea în scris a angajatorului asupra unor deficienţe ale echipamentelor de muncă (lipsa sau nefuncţionarea aparaturii de măsură şi control, a dispozitivelor de protecţie, etc.) care pot genera accidente de muncă sau boli profesionale.
 15. Sesizarea în scris angajatorului asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave, constatate cu prilejul prestării serviciilor.
 16. Comunicarea în timp util a oricărei modificări legislative apărute în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 17. La controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă asigurăm prezenţa şi dăm toate relaţiile cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă din cadrul firmei.
 18. Răspundem la sesizările efectuate de către ITM societăţilor comerciale, unităţilor, întreprinderilor etc;
 19. Rezolvăm cu promptitudine problemele sesizate de către ITM.

Toate serviciile oferite de noi sunt de cea mai bună calitate, fiind prestate de specialişti cu experienţă, în cel mai scurt timp posibil.

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI!

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns