Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta

Categories: Securitatea si Sanatatea Muncii,Servicii,Stiri si Articole

PROTECT_CONSULTING_CONSTRUCTION
Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu prevederile:

  •  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  •  Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;
  • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;

Prestam urmatoarele servicii in domeniul situatiilor de urgenta:

.     A. Pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:

a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de munca;

– organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor ;

– afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

– organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite.

.     B. Pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:

a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile muncă;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depoyitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

e) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

f) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă:

– organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;

– afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

– organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

– elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acestuia;

g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

h) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

.     C. Pentru organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi realizarea instruirii salariaţilor ( instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile):

a) elaborarea tematicii orientative anuală, de instruire pe categorii de personal;

b) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă;

c) elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal;

d) elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire;

e) asigurarea dotării cu afişe, acte normative, fişe individuale de instruire, broşuri, etc. necesare în procesul de instruire.

f) efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;

– instructajul introductiv general;

– instructajul specific locului de muncă;

– instructajul periodic cu toate categoriile de salariaţi;

g) consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj;

h) verificarea anuală a cunoştinţelor însuşite;

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI!

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns