Program de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă(45 ore)

Categories: Cursuri Formare Profesionala

healthandsafety

În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

      – Conform art. 16, pct. (1), lit. c din HG 955/2010 privind Normele Metodologice de aplicarea a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorul pentru a putea  efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să fi „urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore”

Pentru a vă veni în ajutor organizăm următorul program de formare profesională:

– Program de instruire  ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ –  45 ORE.

Programul mai sus menţionat se organizează în baza  avizului nr. 1744/28.03.2012 emis de MMFPSPV – ITM BACĂU, în temeiul art.45 alin.2 lit.j) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006.

Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, absolvenţi ai cursului post universitar în domeniul evaluării riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, masteranzi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cursurile se desfăşoară în incinta Colegiul Tehnic „ANGHEL SALIGNY”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18, mun. Bacău.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere înscriere;
  • Diplomă studii (copie );
  • B.I. / C.I. ( copie );
  • Certificat de naştere (copie );
  • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie).

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927

Author: Protect Consulting Admin

Lasă un răspuns