Autorizare personal

SC Protect Consulting SRL ofera urmatoarele servicii de autorizare personal : Legător sarcină Manevrant (mecanisme de ridicat) Electrician pentru joasă tensiune

Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta

Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu prevederile:  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea…

Verificări PRAM

Servicii Complete şi Complexe de Verificări PRAM Montare instalaţii PRAM; Verificări instalaţii PRAM; Măsurători PRAM; Eliberare buletine de verificare PRAM; Reinoire buletine de verificare PRAM.

Materiale de informare, instruire si semnalizare de securitate

Asigurăm materiale de informare şi instruire prin comercializarea următoarelor produse: Fişe de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă; Fişe individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă(PSI) ; Truse de prim ajutor; Set afişe acordarea primului ajutor; Instrucţiuni proprii pe domenii de activitate ( construcţii, textile, instalaţii electrice,prelucrare tâmplărie PVC etc.); Dosare medicale;…