Curs – Operator R.S.V.T.I. (responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor) – modul A – 15 FEBRUARIE 2021

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008 persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor/echipamentelor, în raport cu numărul şi complexitatea…

Curs – Operator R.S.V.T.I.(responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor) – modul B – 15 FEBRUARIE 2021

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008, persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor/echipamentelor, în raport cu numărul şi…

Curs – OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GAZ PETROL LICHEFIAT – 23 IANUARIE 2021

Operatorii instalaţiilor de GPL, care efectuează activităţi de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate, trebuie să fie instruiţi (specializaţi) şi autorizaţi. Pentru a vă veni în ajutor suntem încântaţi să vă furnizăm oferta noastră privind cursul de formare profesionala şi autorizare pentru ocupaţia de OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GPL, cod COR 932009. Programul de formare profesională conţine partea teoretică (30 ore) şi partea practică (16 ore)….

Program de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă(45 ore) – 15 IANUARIE 2021

În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, vă aducem la cunoştinţă următoarele:       – Conform art. 16, pct. (1), lit. c din HG 955/2010 privind Normele Metodologice de aplicarea a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorul pentru a putea …

Curs – Specialist în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă – 20 Ianuarie 2021 – CURS ONLINE (Bacau, Roman, Piatra Neamt, Iasi, Vaslui)

CURS SPECIALIST SSM  – Cursul se desfasoara ONLINE, pe o platforma usor de utilizat, atat pe telefon, cat si pe tableta/laptop. Urmareste cursul din confortul casei, noi organizam totul pentru tine. În urma modificărilor survenite în legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă prin intrarea în vigoare a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 , vă aducem la cunoştinţă următoarele: – Lucrătorii…

Curs – Cadru Tehnic cu atribuţii în domeniul PSI – 18 Ianuarie 2021

Cursul va ajuta sa dobanditi competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. Cursul Cadru Tehnic PSI vă asigură cunoașterea cadrului legislativ actual și aplicarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, pentru a putea dobândi cunoștințele teoretice și practice necesare. La finalul cursului,…

Curs – Servant Pompier – 15 Ianuarie 2021

Potrivit Legii 307 din 12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici, au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de…

Curs – Îmbuteliator fluide sub presiune – 12 februarie 2021

Organizăm curs de specializare pentru meseria de: „ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE” cod COR 932901. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: Cerere de înscriere; Copie după actul de identitate; Copie după diploma de studii, minim 10 clase; Copie certificat de naştere; O fotografie tip legitimaţie 2,5/3,5 cm. Fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii cu specificaţia “APT…

Curs – Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă pe şantier (nivel superior) – 10 Decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse a emis Ordinul 242/2007, Ordin ce reglementează Regulamentul privind formarea specifică a coordonatorilor…

CURS – SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA – 03 Decembrie 2020

Conform art.31, alin.(3) din Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată: Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii. Conform art.2, alin.(1) din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 96 din 12 iunie 2016, pentru…