Curs de actualizare – Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe şantiere temporare şi mobile

Având în vedere prevederile art. 51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a emis Ordinul 2712/2012, ordin ce reglementează formarea specifică  de coordonator în…