Curs – Cadru Tehnic cu atribuţii în domeniul PSI

Potrivit Legii 307 din 12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici, au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul…