Curs – Îmbuteliator fluide sub presiune

Organizăm curs de specializare pentru meseria de: „ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE” cod COR 932901. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: Cerere de înscriere; Copie după actul de identitate; Copie după diploma de studii, minim 10 clase; Copie certificat de naştere; O fotografie tip legitimaţie 2,5/3,5 cm. Fişa de aptitudini de la medicul de medicina muncii cu specificaţia “APT…