Curs – Operator R.S.V.T.I.(responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor) – modul B

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008, persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora, etc. – conform anexei 2 şi 3 din lege), are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea instalaţiilor/echipamentelor, în raport cu numărul şi…