Investigarea accidentelor de munca

Investigarea accidentelor de munca Comunicarea evenimentului; Stabilirea comisiei de cercetare (decizie); Întocmirea dosarului de cercetare: întocmirea procesului verbal de cercetare, copii după acte şi documente pentru elucidarea cauzelor, declaraţii accidentaţi, martori, schiţe sau fotografii referitoare la eveniment etc. Înaintarea dosarului de cercetare şi obţinerea avizului de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Întocmire FIAM (fişa de…