Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta

Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta in conformitate cu prevederile:  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea…

Verificări PRAM

Servicii Complete şi Complexe de Verificări PRAM Montare instalaţii PRAM; Verificări instalaţii PRAM; Măsurători PRAM; Eliberare buletine de verificare PRAM; Reinoire buletine de verificare PRAM.

Materiale de informare, instruire si semnalizare de securitate

Asigurăm materiale de informare şi instruire prin comercializarea următoarelor produse: Fişe de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă; Fişe individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă(PSI) ; Truse de prim ajutor; Set afişe acordarea primului ajutor; Instrucţiuni proprii pe domenii de activitate ( construcţii, textile, instalaţii electrice,prelucrare tâmplărie PVC etc.); Dosare medicale;…

Prestari servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prestari servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca Organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul unităţilor. Elaborarea şi actualizarea anuală a planului de prevenire şi protecţie; Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi…