Stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului pentru personalul de deservire ISCIR

Conform Prescripţiei tehnice CR-8-2009, art. 78 personalul de deservire a  instalaţiilor/echipamentelor aflate sub incidenţa ISCIR trebuie să urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizaţiei pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei. Vă informăm că societatea noastră în calitate de furnizor de formare profesională organizează stagii de…