Curs – LABORANT CHIMIST – (LABORANT – OPERATOR CENTRALE TERMICE) BACĂU

  • 06:00 PM

chemistry_lab

Având în vedere prevederile prescripţiei tehnice C1-2010, toate unităţile care deţin instalaţii de tratare a apei, respectiv centrale termice trebuie să numească personal, care supraveghează în timpul exploatării Cazanelor de abur, de apa calda şi de apa fierbinte, denumit în continuare “laborant-operator centrale termice”.
Persoanele care vor să se autorizeze ca laborant-operator centrale termice sunt obligate să participe la un curs de specializare în acest domeniu.
Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, au urmat acest curs de specializare, care au promovat examenele de autorizare, şi care fac dovada îndeplinirii condiţiilor privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea de laborant- operator centrale termice.
Pentru a vă veni în sprijinul dvs. organizăm următorul curs de formare profesională:

LABORANT CHIMIST – (LABORANT – OPERATOR CENTRALE TERMICE)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. cerere de înscriere;
  2. copie după certificatul de naştere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
  5. copie după diploma de studii medii;
  6. fotografie tip legitimaţie 2,5/3,5cm (recentă)
  7. fişă de aptitudini medicale de la medicina muncii cu specificaţia – „apt pentru practicarea activităţii de laborant chimist – operator centrale termice”;

fisa de aptitudine

Cursurile sunt avizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – IT Bacău şi autorizate de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul ISCIR.

Certificatele de absolvire sunt emise de M.M.F.P.S.P.V., A.N.C. şi M.E.N. şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional(UNIUNEA EUROPEANĂ – Germania, Italia, Suedia, Danemarca, Regatul Unit, Franţa, Belgia, Austria, Spania, Olanda, etc.) .

Certificat absolvire specimen

autorizatie iscir

Înscrierile se fac la tel./fax. 0234/551.046, de LUNI pana VINERI, între orele 08:00-16:30.
E-mail: cursuri@protect-consulting.ro
Persoană de contact – Doina Panaite – 0731/018.927