protect consulting src="https://www.facebook.com/tr?id=670164983893474&ev=PageView &noscript=1"/

Educația și formarea profesională

Educația Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Platon definea educația ca fiind „arta de a